pozadie

Python a maturita z informatiky

Ministerstvo školstva dňa 10. 6. 2016 schválilo metodické usmernenie, v ktorom sa píše: "Štátny vzdelávací program neurčuje konkrétny softvér a programovací jazyk, ktorý sa má vo vyučovaní informatiky používať. Je v kompetencii školy vybrať si programovací jazyk na vyučovanie na všetkých troch stupňoch vzdelávania vrátane maturitnej skúšky. Pre vyššie sekundárne vzdelávanie (vrátane maturantov) odporúčame (nie je to však povinné) jazyk Pascal alebo Python. Jazyk Pascal môže byť vo vývojovom prostredí Lazarus alebo FreePascal." Usmernenie nájdete na:
http://www.statpedu.sk/aktuality/metodicke-usmernenie-c12016

© 2016, Mgr. Peter Kučera www.programujemevpythone.sk